ကိုယ့္ရင္ထဲက ေမးခ်င္တဲ့စကားတစ္ခြန္း
ေနေကာင္းလား။
လူတိုင္းကို ေမးခ်င္တာပါ
မင္းမွ မဟုတ္၊ ငါမွ မဟုတ္
ခ်စ္သူမွ မဟုတ္၊ မုန္းသူမပါ မဟုတ္
ေနေကာင္းရဲ႕လား။

ကမၻာႀကီးက ေနမေကာင္းပါ
ဟုိနားကနာ ဒီနားကေအာင့္
သည္းသည္းမည္းမည္းငို
ရြဲရြဲၿပဲၿပဲၿပိဳ
ကြဲကြဲလြဲလြဲကို ေျပာင္းလဲေအာင္
အေျခအေနေတြ ဆိုးေနပါ့။

အားလံုးဟာ မေကာင္းေတာ့ဘူး
ဖ်ားကုန္ၾကၿပီ
စိတ္ေတြ ပ်က္ကုန္ၾကၿပီ
ဒုကၡေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ
ေနမေကာင္းၾကေတာ့ဘူး။

ေဆးေသာက္ၾကပါ
အေရးထားၾကပါ
အေလးထားၾကပါ
ေနေကာင္းေအာင္ေနၾကပါ

ျပန္ၾကည့္ၾကည့္ၾကပါဦး
ေနေကာင္းရဲ႕လား။

ေနေကာင္းလား။

စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈။ ညေန ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္။